Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
ostatnia migracja danych: ok. 2 godziny temu
usosweb_status_ok
ostatnia modyfikacja tego dokumentu: 85 dni temu
Zapisy w systemie ul.up.wroc.pl Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu 26.02.2018
W dniu 01.03.2018 r. ruszają zapisy na Przedmioty Ogólnouczelniane
Zapisy na przedmioty ogólnouczelniane 2017/2018 - Niestacjonarne

Kilknij w ten link, przekierowuje on do strony z zapisami: ul.up.wroc.pl


Zapisy na przedmioty ogólnouczelniane (lektoraty, zajęcia sportowe, przedmioty humanistyczne) na semestr letni 2017/2018 dla studentów studiów niestacjonarnych z wyjątkiem weterynarii odbywają się od 01 marca 2018 od 8:00 do 06 marca 2018 do 23:59.

Zarządzenie nr 5/2015 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 15 stycznia 2015 roku

Zarządzenie nr 50/2016 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 13 czerwca 2016 roku
 

Wnioski! - Pomoc materialna 2017/18 lato Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu (19.02.2018)
Szanowni Państwo!

Uwaga! Wnioski o stypendium socjalne student składa w systemie USOS od dnia 19.02.2018 r.

Oświadczenia o dochodach za rok 2016 należy składać w systemie USOS od dnia 09.10.2017 r.

Przejdź do menu składania wniosków
Instrukcja postępowania:
1. Po zalogowaniu do systemu USOS należy przejść do zakładki "Dla Studentów" i kliknąć ikonę "Wnioski";
2. Powinny wyświetlić się następujące wzory dokumentów: "Oświadczenie o dochodach" (W najbliższym czasie powinny pojawić się również: "Wniosek o stypendium socjalne", "Wniosek o zapomogę", "Wniosek o stypendium specjalne dla niepełnosprawnych");
3. Najpierw należy wypełnić "Oświadczenie o dochodach". Po kliknięciu przycisku "złóż", należy oświadczenie wydrukować i podpisać;
4. Złożone oświadczenia o dochodach trafiają bezpośrednio do Dziekanatu, gdzie dane są weryfikowane na podstawie dostarczonych przez Państwa dokumentów oraz załączników.
5. Następnie można przystąpić do wypełniania "Wniosku o stypendium socjalne". W uzasadnionych przypadkach można zaznaczyć opcję "Stypendium socjalne w zwiększonej wysokości";
6. Wniosek należy złożyć i wydrukować poprzez kliknięcie wyświetlonego przycisk "drukuj" (przycisk pojawia się dopiero po złożeniu wniosku!);
7. Podobnie należy postępować w przypadku innych wniosków o udzielenie pomocy materialnej.
8. W dziekanacie należy złożyć wydrukowany i podpisany wniosek oraz oświadczenie o dochodach!

W przypadku wątpliwości odnośnie pomocy materialnej, należy kontaktować się z pracownikiem dziekanatu. W przypadku problemów technicznych należy pisać na adres: usos@upwr.edu.pl

Uwaga! Numer konta bankowego do wypłaty świadczeń należy wprowadzić tutaj.

Witaj w systemie USOSweb Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
USOSweb przeznaczony jest dla studentów którzy rozpoczynają studia od semestru 2015/16 zimowego i semestrów późniejszych.

Pierwsze logowanie do systemu powinno być możliwe po otrzymaniu legitymacji studenckiej (dotyczy nowych studentów).
W tym samym czasie dostęp powinni uzyskać studenci którzy legitymację już posiadają.
Problemy z logowaniem można zgłaszać mailowo na adres: usos@upwr.edu.pl

Zalogować można się poprzez CAS do którego przekierowuje przycisk "zaloguj", znajdujący się w prawym górnym rogu strony.
Pozostali studenci korzystają z dotychczasowego edziekanatu.
Domyślne dane logowania dla studentów to numer albumu (login) oraz hasło składające się z pełnego numeru PESEL, pierwszej małej litery imienia oraz znaku wykrzyknik (pisanych w podanej kolejności).

Po kliknięciu przycisku "zaloguj" nastąpi przekierowanie na stronę Centralnego Systemu Uwierzytelniania Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu , gdzie należy wprowadzić dane do logowania. Po poprawnym zalogowaniu nastąpi przekierowanie do strony USOSweb.

Archiwum Prac Dyplomowych Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu 31.03.2017
APD(Archiwum Prac Dyplomowych) pełni rolę katalogu oraz repozytorium elektronicznych wersji prac powstających na uczelni.Zasadnicza funkcja serwisu APD, oprócz archiwizowania i udostepniania prac, jest wspomaganie procedury ich składania i archiwizacji w systemie.APD pomaga skoordynowac i ułatwia te działania, definiujac składajacy sie z wykonywanych przez kolejne osoby kilku kroków proces obsługi prac, którego przejscie jest konieczne do poprawnego zarchiwizowana pracy w systemie.

Kilknij w ten link, przekierowuje on do systemu APD

 

Uwaga! Do systemu można wprowadzać tylko prace w formacie .pdf (zał. nr 3 do Zarządzenia Rektora UPWr nr 26/2017)

Zalogować można się poprzez CAS do którego przekierowuje przycisk "zaloguj", znajdujący się w prawym górnym rogu strony.
Domyślne dane logowania dla studentów to numer albumu (login) oraz hasło składające się z pełnego numeru PESEL, pierwszej małej litery imienia oraz znaku wykrzyknik (pisanych w podanej kolejności).

Po kliknięciu przycisku "zaloguj" nastąpi przekierowanie na stronę Centralnego Systemu Uwierzytelniania Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu , gdzie należy wprowadzić dane do logowania. Po poprawnym zalogowaniu nastąpi przekierowanie do strony APD.
Problemy techniczne z działaniem serwisu można zgłaszać mailowo na adres: usos@upwr.edu.pl


Instrukcje dla pracowników administracyjnych USOS Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Kilknij w ten link, przekierowuje on do strony z instrukcjami dla pracowników administracyjnych USOS


Protokoły zaliczeniowe - Prowadzący Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu (27.09.2016)
Szanowni Państwo,
Do końca dnia 30.09.2016r. otwarty jest system edziekanat - koordynatorzy mogą wpisywać oceny.
Kliknij tutaj, aby pobrać instrukcję logowania oraz wprowadzania ocen i wydruku protokołów.

Konta do wypłaty świadczeń z tytułu pomocy materialnej (data ostatniej aktualizacji: 27.10.2015)

UWAGA Studenci pobierający świadczenia pomocy materialnej.


W zakładce studia/stypendia/kontoBankowe mają Państwo możliwość zdefiniowania numerów kont bankowych.
Przypominamy, że właścicielem konta powinna być osoba która ubiega się o pomoc materialną, lub której pomoc materialna została przyznana.
Dodaj informacje o osobistym koncie bankowym.

Uwaga! W przypadku problemów z wprowadzeniem numeru konta, należy przesłać numer konta oraz nazwę banku i miejscowość oddziału banku na adres mailowy usos@upwr.edu.pl

Kontakt - przedstawiciel studentów Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu (22.04.2016)
Szanowni Państwo,
pragniemy poinformować, że wszelkie uwagi odnośnie funkcjonowania systemu USOS można przesyłać do przedstawiciela zespołu ds. wdrażania i obsługi systemu dziekanatowego, na adres mailowy: studentusos@up.wroc.pl


Pomoc materialna Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
Pomoc materialna

Więcej informacji można znaleźć na stronach Wydziałów Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
Strona Wydziału BiHZ
Strona Wydziału IKŚiG
Strona Wydziału BiNoŻ
Strona Wydziału MW
Strona Wydziału PT